2

Οικογένειες
πατέντων

56

Κατοχυρωμένα
πατέντα

Η Cube Pharma & Nutrition σχεδίασε και κατοχύρωσε με επιτυχία διεθνώς, δύο συσκευές/μεθόδους, οι οποίες οδηγούν τον κόσμο της κατά βούληση ανασύστασης και χρήσης/χορήγησης (για σύριγγες & περιέκτες γενικότερα) σε άλλο επίπεδο.

Παρουσιάζοντας το Genia2XTM , το Genia2XTM είναι μια μοναδική λύση που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση της φαρμακευτικής βιομηχανίας (και όχι μόνο), για καινοτόμες λύσεις σχετικά με την επί τόπου ανασύσταση, οι οποίες θα μπορούν να συνδυάζουν ένα προϊόν υψηλής ποιότητας με χαμηλό κόστος ανάπτυξης και κατασκευής.

Το Genia2XTM έχει «γεννηθεί» έχοντας λάβει υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους ενώ αυτό που το κάνει ακόμα πιο μοναδικό είναι η ευελιξία των ιδιοτήτων του.

Το Genia2XTM έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει οποιαδήποτε απλή σύριγγα, σε προγεμισμένη σύριγγα (περιέκτη), δύο/πολλαπλών θαλάμων, ανάμιξης συστατικών ακριβώς πρίν τη χορήγηση, αυτόματης προσαρμογής στο ιξώδες κ.λπ. Αυτό επιτυγχάνεται με οποιαδήποτε σύριγγα, ανεξαρτήτως υλικού, κατασκευαστή κ.λπ.

Η Cube Pharma & Nutrition σχεδίασε και κατοχύρωσε με επιτυχία διεθνώς, πιθανώς το πρώτο σύστημα (Freeo mixTM ) που μετατρέπει ένα απλό φιαλίδιο (περιέκτη) σε περιέκτη πολλαπλών θαλάμων. Η εφαρμογή του στοχεύει να λύσει τις προκλήσεις, τα εμπόδια και τους περιορισμούς που έχουν μέχρι σήμερα τα συμβατικά απλά φιαλίδια ή/και τα φιαλίδια πολλαπλών θαλάμων, καθώς έχει τη μοναδική ιδιότητα να περιέχει περισσότερα από ένα συστατικά αλλά και να διατηρεί το/τα πιο ευαίσθητο/ευαίσθητα από αυτά σε ξεχωριστό θάλαμο – χωρίς αέρα – μέσα στο φιαλίδιο, πλήρως διαχωρισμένο από το άλλο συστατικό ή μείγμα συστατικών στο ίδιο φιαλίδιο, για ανάμειξη κατά βούληση και χωρίς περιορισμούς.

Το σύστημα Freeo mixTM μπορεί επίσης να εφαρμοστεί για την παραγωγή ενέσιμων φιαλιδίων χωρίς αέρα/- πολλαπλών δόσεων/χωρίς αέρα αλλά και ως λύση με ποικίλες εφαρμογές σε βιομηχανίες εκτός της φαρμακευτικής.